Sprzątanie terenów miejskich w Augustowie - 2022

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Warunków Zamówieniwa (SWZ) 
3. Modyfikacja SWZ
4. Załącznik nr 1 - formularz oferty
5. Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
6. Załącznik nr 3 - wzór umowy
7. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia 
8. Informacja o kwocie jaką zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
9. Informacja z otwarcia ofert

skrytka_ESP – posiada adres /NECKO/SkrytkaESP