Rada Nazdorcza

Skład Rady Nadzorczej

  1. Piotr Filipow – Przewodniczący Rady
  2. Łukasz Owsiejko – Zastępca Przewodniczącego Rady
  3. Paweł Świetlicki – Członek Rady