Status prawny

Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO w Augustowie Spółka z o. o. ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawę działania stanowi:

  • Ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami).

Spółka wpisana została postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, w dniu 28.06.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000118455, wraz z późniejszymi zmianami danych w dniu 09.09.2022 r. 

Kapitał założycielski Spółki o łącznej wartości 7.404.000,00 zł 

Struktura własności 100% udziałów Miasto Augustów.