Tryb realizacji zadań publicznych

  1. Autobusowa komunikacja miejska – umowa powierzenia.
  2. Letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników - zadanie zlecone przez urząd miasta Augustow. 
  3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Augustów – umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia procedury udzielenia zamówienia publicznego.