Sprzątanie terenów miejskich w Augustowie

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Warunków Zamówieniwa (SWZ) 
3. Załącznik nr 1 - formularz oferty
4. Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
5. Załącznik nr 3 - wzór umowy
6. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia
7. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie
8. Informacja z otwarcia ofert
9. Zawiadomienie o wyborze oferty

skrytka_ESP – posiada adres /NECKO/SkrytkaESP