Utrzymanie w czystości terenów: działek należących do Gminy Miasta Augustów w tym obiektów małej architektury, miejsc pamięci narodowej, niecki fontanny miejskiej usytuowanej na Rynku Zygmunta Augusta Park Miejski, zatok autobusowych PKS oraz wiat przysta

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 
3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
5. Załącznik nr 3 - Wzór umowy
6. Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia 
7. Informacja z otwarcia ofert
8. Zawiadomienie - protokół 
9. Unieważnienie postępowania

skrytka_ESP – posiada adres /NECKO/SkrytkaESP