Dostawa oleju napędowego w ilości 165 000 litrów za pośrednictwem stacji paliw zlokalizowaną w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego w Augustowie

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 
3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
5. Załącznik nr 3 - Wzór umowy
6. Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia 
7. Informacja o kwocie jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania
8. Informacja z otwarcia ofert
9. Wybór oferty

skrytka_ESP – posiada adres /NECKO/SkrytkaESP