Dostawa ciągnika z zamiatarką w formie leasingu operacyjnego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 
3. Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia
4. Wyjaśnienia - cz.1 
5. Wyjaśnienia - cz.2
6. Pytania i odpowiedzi - cz.1 
7. Pytania i odpowiedzi - cz.2
8. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
9. Modyfikacja SWZ
10. Modyfikacja SWZ nr 2
11. Pytania i odpowiedzi - cz.3
12. Informacja z otwarcia ofert
13. Zawiadomienie o wyborze oferty

skrytka_ESP – posiada adres /NECKO/SkrytkaESP